Bento Box

Chicken Bento

13.00

NY Steak Bento

14.00

Salmon Bento

14.00

Shrimp Bento

14.00

Scallop Bento

14.00

Filet Bento

16.00

Combo Bento

17.00

Please reload